img
img
img

Fonksiyonel Tıp Dünyasına Hoşgeldiniz

Sağlıklı olmak hasta olmamak demek değildir.
Enerji dolu, mutlu ve huzurlu değilseniz sağlıklı değilsiniz.
Hele kronik sorunlarınız varsa onarılacak çok kök neden var demektir.
F-TIP gözüyle bakmaya başlayın, çok şeyi farklı göreceksiniz…

icon

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Önce Tıp nedir? "Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümü, tababet" (TDK Büyük Sözlüğü) İngilizce bir sözlükteki tanım da çok farklı değil:

icon

Neden Kimsenin Haberi Yok?

Atalarımızın ölüm nedenleri, açlık, susuzluk, vahşi hayvanlar, soğuk, doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar, haydutlar, başka devletlerin akıncıları, yağmacıları, vs. idi. O dönemlerdeki şehirleri çevreleyen muhteşem surlar da o zamanın tehditlerine karşı e

icon

Genetik "Tarif" ve Esneklik

Üst sırada bir fareye, alt sırada da bir insana ait yeni döllenmiş bir yumurta hücresini görüyorsunuz. Fare embriyosunun 3,5 günde geldiği aşamaya insan embriyosu altıncı günde geliyor. Ama sonuçta aynı süreçler yaşanıyor.

icon

Hareketli & Neşeli & Mutlu

"Bugünlerde hasta değilim, o halde iyiyim..." Böyle mi diyorsunuz? Standart tıp tanımına göre böyle düşünmeniz pek de anormal sayılmaz.

icon

Besin Değerleri Eskisi Gibi mi?

Yıllar önce işlenmemiş toprakta zengin mineral ve vitaminleri bünyesine katarak yetişen meyve ve sebzelerin besin değerleri bugünkünden çok daha farklıydı. Benzer şekilde, o topraklarda büyüyen otlar ile beslenen hayvanların etleri de bugünkünden çok daha

icon

Herkese mi Destek Gerekli?

Burada destek derken demek istediğimiz ilaç değil, "takviye" veya "supplement" adlarıyla da bilinen destek tedavileridir. Bunlar ilaç gibi paketlenmiş olabilir veya çay, baharat şeklinde kullanılan bitkisel ek gıdalar olabilir.

Kuruyan Yaprakları Değil,
Kökleri Sulayın!

Fonksiyonel Tıp
Nedeni Köklerde Arar

Bazen bir kaç kuru yaprağın üzerinde parazit görürseniz, o yaprağı yıkar, temizler, hatta ilaçlarsınız. Ve bir kaç yaprağı kurtarabilirsiniz… Ama ağacın tüm yaprakları kurumaya başlamışsa! Yaprağı bırakıp, kökleri sulamakla başlamak gerekmez mi? Fonksiyonel Tıp’ın temel anlayışı budur…

Yaşam Tarzınız: Alışkanlıklarınız

Albert Einstein demiş ki: “Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemek saçmalıktır.”
Alışkanlıklarınız tekrar tekrar yaptığınız şeylerdir. Sağlığınızda bir şeyler ters gidiyorsa, önce alışkanlıklarınızı gözden geçirin…
Hepsini birden, bir günde, elbette değiştiremezsiniz. Ama azar azar da olsa başlayın. DEĞİŞTİRİN…
Düzeltmeyi, geliştirmeyi, değiştirmeyi alışkanlık haline getirin…

img
F-Tıp Doktoru Nasıl Çalışır?

Fonksiyonel Tıp yeni bir tıp değildir. Alternatif tıp değildir. Tamamlayıcı tıp değildir.
Fonksiyonel tıp tam olarak tıptır. Daha geniş bir açıdan,
daha bütüncül bir bakış açısıyla tıbbi bilgilerin farklı bir yorumudur.

Hangi Hizmet Paketlerimiz Var?

Her hastanın (veya sağlığını korumak amacıyla başvuran her sağlıklı kişinin) genetik zemini, yaşam tarzı, sağlığının üzerindeki o yaşına kadarki birikmiş olumlu ve olumsuz etkiler farklıdır. Bu yüzden standart bir ücret karşılığı standart bir "muayene + tetkik isteme + sonucu görüp reçete yazma" beklentisinin ötesinde alışılmış hasta-doktor ilişkisinden oldukça farklı bir süreçtir.

Fonksiyonel Tıp Muayenesi

Fonksiyonel Tıp Muayenesi

Fonksiyonel tıp yaklaşımı ile alışılagelmiş tıp anlayışı arasındaki ilk fark muayenede görülür. Anamnez, yani hasta ve hastalığı ile ilgili bilgi alma, muayene, mevcut tetkiklerin incelenmesi, gerekli görülen ek tetkiklerin istenmesi ve reçete verilmesi basamakları her iki yaklaşımın da ortak basamaklarıdır. Temel fark, alışılagelmiş standart yaklaşımda tüm bu basamakların doktor ile hastanın birlikte olabildikleri kısıtlı süreye sığdırılmak zorunda olunmasıdır. Hastanın kliniğe gelmeden önce gerekli bilgilerini olabildiğince “ayrıntılı formlarla” bildirmiş olması, muayene için ayrılmış zamana sıkıştırılmaması fonksiyonel tıpın ilk başta fark edilen avantajıdır. Muayenenin “ayrıntı düzeyi” ikinci ana farktır. Yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıklarının irdelenmesi ve reçetenin yanısıra bu konularda önerilerin de verilmesi fonksiyonel tıpın en belirgin üstünlüğüdür.

 

Aylık Takip Paketleri

Aylık Takip Paketleri

Hastanın ve hastalığın ayrıntılı olarak araştırılması ve olabildiğince kök nedenlerin belirlenmesi sonrasında hasta reçetesini ve yaşam tarzı önerilerini alıp, alışılagelen standart muayenede olduğu gibi kendisi uygulayabilir.
Ancak, bir çok kronik hastalık yıllar süren etkenlerin sonucu oluştuğu için, gerekli yaşam tarzı önerilerinin uygulanabilmesi, bireysel ince ayarların yapılması, yakın takip ve danışmanlık gerektirmektedir. Bu yüzden,  bu danışmanlıkları kapsayan takip programları fonksiyonel tıp uygulamalarının çoğu kez vazgeçilmez tamamlayıcılarıdır. 

Tedavi Süresi

Tedavi Süresi

Bazı hastalarda ve durumlarda tek aşamalı muayene + reçete yeterli olabilir. Kişinin fonksiyonel tıp konusunda bilgisi ve motivasyonu yeterli ise tek aşamada öğrendiklerini ve önerileri uygulayarak yaşamına yeni bir yön verebilir. Öte yandan yıllar içinde yerleşmiş ve kökleşmiş kronik hastalıkların tedavisi elbette ki aylar, bazen yıllar alabilir. Kaybetmiş olduğu sağlığına yeniden kavuşma arzusu bu zorlu sürecin üstesinden gelebilmek için en büyük motivasyondur.

Standart Dışı İleri Tetkikler

Standart Dışı İleri Tetkikler

İlk basamak tedavi süreci ile temel fonksiyonlar düzelmeye başladıktan sonra, daha altta yeni sorunlar görülmeye başlayabilir. Ya da, beklenen gelişmeler olmayabilir. Bu durumlarda standart olmayan farklı ileri tetkik ve testlere ihtiyaç duyulabilir. Örnek olarak, ağır metal zehirlenme panelleri , DUTCH Test, mikrobiyata testleri, Genetik yatkınlık testleri, vb.

Antioksidan Tedaviler

Antioksidan Tedaviler

Antioksidan tedavilerden, hastanın ihtiyacına göre gerekli görülen İV (damar içi) vitamin, mineral vb. tedavi yöntemleri uygulanabilir. Bir çok kronik hastalık tedavisinde Ozon tedavisi yararlı bir tedavi yöntemidir. Major (kan ile), minor (kas içine), rektal, vaginal, torbalama vb. gibi çok farklı yollardan, farklı amaçlarla kullanılır.

Psikolog/Sağlık Koçu Desteği

Psikolog/Sağlık Koçu Desteği

Bir çok kronik hastalığın zemininde zihinsel, duygusal ve ruhsal dengesizlik bulunabilir. Bu açıdan dinginlik sağlanamadığı sürece de tedavide bir yol alınamaz. Bu durumda bir psikolog desteği tedavinin önündeki engeli kaldırmak için gerekli olabilir. Fonksiyonel tıp tedavisi sırasında hasta kendi sağlığı için yapması gerekenler (diyet, spor-egzersiz, uyku disiplini, stres yönetimi vb.) konusunda motivasyonunu kaybedebilir, kendisinde güç bulamayabilir. Fonksiyonel tıpta bu desteği vermek için eğitilmiş meslek kolu olan "Sağlık Koçluğu" bu aşamada yararlı olabilir.

Kuruyan Yaprakları Değil,
Kökleri Sulayın!

Fonksiyonel Tıp
Nedeni Köklerde Arar

Bazen bir kaç kuru yaprağın üzerinde parazit görürseniz, o yaprağı yıkar, temizler, hatta ilaçlarsınız. Ve bir kaç yaprağı kurtarabilirsiniz… Ama ağacın tüm yaprakları kurumaya başlamışsa! Yaprağı bırakıp, kökleri sulamakla başlamak gerekmez mi? Fonksiyonel Tıp’ın temel anlayışı budur…

img
img
Randevu İsteğinizi İletmek İçin
Formu Doldurup Gönderiniz

İsteğiniz incelenip size geri dönüş yapılacaktır.

En Çok Görüntülenenler